CARMED İLAÇ yönetimi ve çalışanları gerek ulusal gerek dünya pazarındaki yarışta gerçekleştirirken “kaliteli hizmet ve temiz bir çevre” bilinci ile hareket etmektedir.

Gıda sektöründe müşteri talep ve isteklerini göz önüne alarak, teknolojik gelişmeleri takip ederek, yüksek kalitede üretim yaparak, mevcut yasal ve düzenleyici şartlarla beraber her defasında müşteri şartlarını da sağlayarak en üst seviyede müşteri memnuniyetini yakalarken, hizmet kalitesini sürekli arttırmayı hedeflemekteyiz.

Sektörünün gereği %100 güvenli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretim yapmak ve sevk etmek gıda güvenliği standartlarını uygulamak stratejik yönümüzü destekler.

Bu amaca ulaşabilmek için bütün çalışanları, kaliteyi iyileştirmek ve sürekli geliştirmek için kendi üzerlerine düşen sorumluluğu bilmekte, hizmete ve yönetime katılım sağlanarak daha mutlu olunacak bir çalışma ortamı yaratarak, eksiksiz yerine getirmeyi amaç edinmektedirler.

Entegre yönetim sistemimiz ve hedeflerimize yön gösteren politikamız, önemli organizasyonel değişiklikler sonrasında ve periyodik zamanlarda güncellenerek çalışanlarca anlaşılması sağlanır, ayrıca ilgili taraflara ve kamuya iletilir.

Proses yaklaşımını benimsemiş kurumsal yapımız, dış sağlayıcılarla karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kuran kontrol yapımız gerçek verilerle analizler yaparak, etkin bir iletişim kurarak, çalışanların sistem çalışmalarına katılımlarını artırarak, riskleri önceden belirleyerek, önleyici bir yaklaşımla süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir.

Çalışanlarımızın farkındalık düzeyinin arttırılması, hijyen ve sanitasyon konusunda sürekli eğiterek insan ve çevre sağlığını ön planda tutmak amacı ile düzenli eğitimler planlanmaktadır.

Tüm alınan operasyonel kararlar çevre etkilerini dikkate almak ve çevreye daha duyarlı bir yönetim anlayışı getirmek ve de doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımına özen gösterilmektedir.